O firmie

Wybór jakości i trwałości

Ocynkownia Pokój Sp. z o.o. powstała w 1999 roku, łącząc ponad 100-letnie doświadczenie swojego współzałożyciela - firmy Voigt & Schweitzer oraz zasoby dwóch silnych współudziałowców: belgijskiej grupy Fontaine Holding i Huty Pokój S.A.

Stworzyliśmy jedyne w Polsce centrum zabezpieczenia antykorozyjnego z nowoczesną malarnią proszkową, wyposażone w piec cynkowniczy (dł. 7,3 m, szer. 1,55 m, gł. 2,7 m) i komorę pieca malarni proszkowej (dł. 8 m, szer. 1,6 m, wys. 2 m).

Wybór jakości i trwałości

Technologie

Stosujemy sprawdzoną w ponad 100-letniej praktyce, innowacyjną technologię cynkowania ogniowego, która spełnia restrykcyjne wymogi normy PN EN ISO 1461. Specjalny, wieloskładnikowy stop cynku pozwala zoptymalizować kluczowe właściwości wyrobu: trwałość, przyczepność oraz optykę. Oferujemy także malowanie proszkowe we wszystkich kolorach RAL

Technologie

Gwarantujemy otrzymanie powłoki precyzyjnie odpowiadającej potrzebom pod względem barwy, rodzaju wykończenia i stopnia refleksyjności. Stosowane technologie są bezpieczne dla środowiska naturalnego.

Misja

Naszą misją jest dostarczanie specjalistycznych, najwyższej jakości rozwiązań, które podnoszą walory estetyczne i użytkowe konstrukcji stalowych oraz uwalniają Klientów od problemu korozji - nawet na kilkadziesiąt lat. Służymy profesjonalnym wsparciem w doborze optymalnej usługi.

Pracownicy Ocynkowni Pokój to specjaliści z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie zabezpieczeń antykorozyjnych.

Misja

Polityka Jakości

Nadrzędnym celem Ocynkowni Pokój Sp. z o.o. jest świadczenie najwyższej jakości usług w zakresie zabezpieczenia antykorozyjnego jakim jest cynkowanie i malowanie proszkowe spełniając wysokie wymagania Naszych Klientów oraz stron zainteresowanych.

Tak rozumianą politykę jakości będziemy realizować poprzez:

  1. Indywidualne i elastyczne podejście do wymagań jakościowych klienta oraz stron zainteresowanych.
  2. Dbałość o ochronę środowiska i zasoby naturalne.
  3. Wysoką kulturę usług i zadowolenie klienta.
  4. Ciągłe podnoszenie kwalifikacji pracowników poprzez szkolenia specjalistyczne oraz szkolenia BHP w zakresie zagrożeń występujących na stanowisku pracy.
  5. Stosowanie nowoczesnych rozwiązań technicznych.
  6. Korzystanie tylko ze sprawdzonych dostawców materiałów.
  7. Terminowe wywiązywanie się z powierzonych zadań.
  8. Spełnienie wymagań prawnych oraz wymagań wynikających z norm.
  9. Spełnienie wymagań normy PN EN ISO 9001:2015 oraz ciągłe doskonalenie skuteczności systemu zarządzania jakością.

Na każdym pracowniku firmy Ocynkowni Pokój Sp. z o.o. niezależnie od jego miejsca pracy i stanowiska spoczywa obowiązek znajomości i zrozumienia wymagań jakościowych oraz odpowiedzialności za zapewnienie bardzo wysokiej jakości usług.

Wdrażając i utrzymując system zarządzania jakością według normy PN EN ISO 9001:2015 potwierdzamy wiarygodność podejmowanych przez nas działań i uzyskiwanych w efekcie rezultatów.


Certyfikaty

Działamy zgodnie z najlepszymi praktykami w dziedzinie zabezpieczeń antykorozyjnych. Nasze uprawnienia i umiejętności potwierdzają uzyskane certyfikaty.