Do pobrania

Certyfikaty - TÜV NORD Polska
Zamówienie ocynkowania lub malowania
Upoważnienie do odbioru materiału z ocynkowni
Ochrona przed korozją
Przygotowanie stali do cynkowania ogniowego
Postepowanie po ocynkowaniu
Projektowanie konstrukcji stalowych do cynkowania
Warunki przyjęcia do cynkowania / malowania
Wzór - Zgoda na otrzymywanie faktur vat w formie elektronicznej